BNI - Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

Jubileum 50 jaar (1968-2018)

 

Ter ere van het 50-jarig jubileum van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) wordt er een publicatie en mogelijk een tentoonstelling samengesteld met materiaal uit het BNI-archief (beheerd door het Nieuwe Instituut), historische gegevens van de vereniging, de strijd om erkenning van de titel 'interieurarchitect', ontwikkeling van het vak interieurarchitectuur en meer.  Ook wordt er aandacht besteed aan (oud-)leden en bijzondere (of juist typische) interieurprojecten door de jaren heen. Ik ben verantwoordelijk voor het onderzoek en aandragen van de teksten.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een toegekende subsidie vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Binnenkort volgt meer informatie.