Promovendus op de Vrije Universiteit

PhD onderzoek

In 2017 hoop ik officieel als (buiten)promovendus te beginnen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast mijn werk als freelance designhistoricus probeer ik een promotie-onderzoek op poten te zetten in het gebied van 20ste-eeuwse vormgeving in Nederland en gender studies. Dit ligt in het verlengde van het MOMOWO-project waar ik ook een bijdrage aan lever en heb geleverd.

 

Nadere informatie over het onderwerp en proces volgt.