Stichting Gispen Collectie

Archief / social media / eindredactie nieuwsbrief

 

De Stichting Gispen Collectie (SGC) is in 1996 opgericht om het behoud van de historische bedrijfscollectie en het archief van de firma Gispen veilig te stellen. De stichting draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van het bedrijfsarchief uit de jongste periode (1966 tot 2000). Om al het Gispen erfgoed uit verschillende (museale) instanties, archieven en particulieren bijeen te brengen, te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor een groot publiek, is de SGC in 2009 begonnen met de ontwikkeling van een website.

 

Voor de Stichting Gispen Collectie werk ik mee aan de digitalisering van het bedrijfsarchief aanwezig in Culemborg en met het openbaar maken van deze kennis op de website. Een groot deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het up-to-date houden van de website en sociale media en het posten van kleine, informatieve blogs. Vanaf halverwege 2017 draag ik ook de verantwoordelijkheid voor de eindredactie van de vierjaarlijkse nieuwsbrief.

 

 

  • Facebook Stichting Gispen Collectie
  • Instagram Gispen Collectie